User ID. (รหัสตัวแทนประกันชีวิต)
 Password (รหัสผ่าน)

ข้อแนะนำ ก่อนเข้าระบบ

หากรหัสผ่านของท่านถูกระงับบริการ ท่านสามารถขอคืนรหัสผ่านได้ 2 ทาง

1. เข้าสู่ระบบการขอคืนรหัสผ่านอัตโนมัติ (eReactivate) สำหรับตัวแทนที่เคย ตอบคำถามลับ คลิกที่นี่

2. ติดต่อหน่วยของท่าน เพื่อทำหนังสือขอเปิดการใช้บริการกับฝ่ายบริการตัวแทน กรุณากดที่นี่ (word, pdf) เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
"ขอคืนสถานะ รหัสผ่าน"